U situacijama kada vam nedostaje jedan ili više zuba, kod nepravilnog položaja, estetskih nedostataka, mogu se izraditi krunice ili mostovi koji će taj problem rešiti.

Za postizanje zadovoljavajućih estetskih rezultata koristimo dva tipa krunica: metalo-keramičke i cirkon-keramičke krune. Metalo-keramičke krunice su izbor tamo gde su finansijske mogućnosti ograničene i mogu se kombinovati sa bezmetalnim. Zadovoljavaju sve standarde kada je u pitanju estetika, novi materijali ne dovode do tamne prebojenosti desni.

Cirkon-keramičke su trenutno najbolje estetsko rešenje u stomatologiji. Pokazuju svoju punu lepotu u predelu prednjeg zubnog niza, njima se postiže efekat prirodnosti, upravo zbog cirkonijuma koji imitira boju dentina naših zuba.

Postupak izrade ovih fiksnih nadoknada traje tri dana, toliko puta i pacijent dolazi u ordinaciju. Prvi dan je brušenje zuba i uzimanje otiska, izrada privremenih kruna i mostova kao i njihovo cementiranje. Već sledećeg dana pacijent dolazi na probu i ukoliko nadoknada odgovara sledećeg dana se trajno cementira.

Do kraja ovog meseca smo spremili akciju za Vas, cena jedne cirkon krune je 100€.

Ukoliko imate pitanja slobodno nas kontaktirajte.